Aanbod

Stichting Zilveren Maan begeleidt kinderen en jongeren bij het omgaan met verlies, scheiding, mantelzorg en rouwverwerking. 

In Nederland hebben jaarlijks duizenden kinderen te maken met verlies en rouw door het overlijden van een dierbare, door scheiding of doordat een familielid ernstig ziek is. Ieder kind rouwt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Het is voor veel kinderen lastig om met emotionele gevoelens om te gaan en vaak willen ze de omgeving niet tot last zijn. Sommigen rouwen pas enkele weken of maanden na het werkelijke verlies.

Vaak hebben kinderen baat bij een lotgenotengroep waarbinnen ze kunnen praten met leeftijdsgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt, samen activiteiten ondernemen, elkaar steunen en bij wie ze (h)erkenning vinden. 

We zien in de praktijk dat dit werkt bij kinderen en jongeren die ogenschijnlijk geen last hebben van de situatie of geen duidelijk verdriet tonen, en ook bij kinderen en jongeren die wel laten zien dat ze bijvoorbeeld boos en/of verdrietig zijn, teruggetrokken gedrag vertonen of andere signalen vertonen van vastlopen (zoals concentratieproblemen, schoolproblemen, slaapproblemen, stemmingswisselingen, woede, verdriet, schuldgevoel, angst, driftig, teruggetrokken gedrag, lichamelijke klachten zonder oorzaak).

Lotgenotenprogramma’s

Wij bieden verschillende Lotgenotenprogramma’s aan, vormgegeven volgens onze eigen methode. Deze programma’s organiseren wij in opdracht van scholen, gemeenten, instellingen en bedrijven. 

Een programma duurt vier of zeven weken. Bij het programma van zeven weken is er wekelijks een bijeenkomst van 1,5 uur. In het vier-weekse programma komt de groep vier keer een middag bij elkaar. 

Bij beide programma’s is er na verloop van tijd een terugkom-bijeenkomst, zodat de deelnemers elkaar nog een keer zien en kunnen vertellen over hoe het gaat. 

Elke lotgenotengroep bestaat uit zes tot twaalf deelnemers. De groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd: 4-8 jaar (onderbouw), 8-12 jaar (bovenbouw) en 12+ (middelbare scholieren). In de groepen ligt de focus op een specifiek thema (bijvoorbeeld echtscheiding, verlies of mantelzorg). Ze worden begeleid door twee professionele rouwdeskundigen en/of coaches, opgeleid om de Zilveren Maan Methode toe te passen.

Het tarief voor een lotgenotengroep bedraagt € 5940,- exclusief BTW.

Programma’s op maat

Naast de standaard Lotgenotenprogramma’s bieden we op aanvraag ook gastlessen, ouderavonden, themabijeenkomsten en workshops aan voor leerkrachten, bedrijven/teams en professionals die zich willen ontwikkelen op het gebied van rouwverweking. Voor programma’s op maat zijn de thema’s algemene rouwverwerking, verdriet bij/na scheiding, rouw na overlijden van een dierbare, rouw na verlies van een dierbare door zelfdoding en ondersteuning van (jonge) mantelzorgers. 

Tarieven zijn afhankelijk van de duur van het programma en de voorbereiding. Stichting Zilveren maan rekent voor de coaches een uurtarief van € 60,- exclusief BTW. 

Trainingen voor professionals

Stichting Zilveren Maan biedt ook trainingen aan voor professionals.  Er is een tweedaagse training Zilveren Maan Methode voor aanstaande coaches en een driedaagse training Verlies- en Rouwverwerking voor aanstaande coaches en andere professionals (leerkrachten, IB’ers, artsen, beleidsmedewerkers en pedagogen) die in hun werk te maken krijgen met rouw en verlies. 

REVIEWS

Ervaringen van scholen

Aram Louman, locatieleider basisschool
Aram Louman, locatieleider basisschool
Lees verder
Al jaren werken wij samen met Stichting Zilveren Maan. Centraal in hun programma’s staat dat kinderen kunnen delen wat ze echt voelen, denken en willen. In een veilige omgeving onder leiding van professionals krijgen de kinderen handvatten om met de situatie, waar ze niet om hebben gevraagd, om te gaan.
Nel de Vries, Directeur Basisschool
Nel de Vries, Directeur Basisschool
Lees verder
Wij hebben ervaren in de groepen voor kinderen met gescheiden ouders hoe het kinderen oplucht wanneer ze merken dat ze niet de enige zijn die gescheiden ouders hebben. De kinderen kunnen elkaar ook goede tips geven om met ingewikkelde thuissituaties om te gaan. Bij ouders zagen we dat het een enorm indringende ervaring kan zijn als kinderen aan beide ouders kunnen vertellen hoe zij ruzie en conflicten ervaren. In veel gevallen heeft dit geleid tot een betere samenwerking tussen ex-partners.
Femke Kooij, Zorgcoördinator Middelbare School
Femke Kooij, Zorgcoördinator Middelbare School
Lees verder
Het aanbod van Stichting Zilveren Maan ervaren wij als echt aanvullend. Het ondersteuningsaanbod voor onze leerlingen wordt hierdoor op een laagdrempelige manier vergroot. En niet onbelangrijk: de leerlingen die eraan meedoen zijn merkbaar geholpen door het contact met lotgenoten. Een echte meerwaarde dus.
Marcel Jobse, Adjunct Directeur Basisschool Castricum
Marcel Jobse, Adjunct Directeur Basisschool Castricum
Lees verder
Op onze school hebben de afgelopen jaren diverse lotgenotengroepen van Zilveren Maan plaats gevonden. De programma's maken (verborgen) verdriet voor jongeren tastbaar en geven handvatten voor de verwerking.