skip to Main Content

Actueel verslag “Uitgeoefende activiteiten” Stichting Zilveren Maan

Periode t/m 4e kwartaal 2018

Het bestuur is vanaf januari 2018 voltallig en bestaat uit vijf bestuursleden. De eerste bestuursvergadering heeft plaatsgevonden in januari 2018.

Op 14 mei zijn de statuten officieel vastgesteld door de notaris en is de stichting aangemeld bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur is een formele samenwerking aangegaan met Prakijk Zilveren Maan voor de uitvoering van de Zilveren Maan programma’s op basis van de Zilveren Maan methode in opdracht van de Stichting Zilveren Maan.

In het 1e half jaar van 2018 hebben we 9 groepen gedraaid met de diverse programma’s: 5 groepen in Bergen (waarvan 3 in het basisonderwijs en 2 in het voortgezet onderwijs), 2 groepen in Uitgeest (beiden in het basisonderwijs) en 2 groepen in Castricum (waarvan 1 in het basisonderwijs en 1 in het voortgezet onderwijs). Voor de 2e helft van 2018 zijn er nog 10 groepen gedraaid voor de gemeenten Bergen, Heiloo, Castricum en Uitgeest.

Ook hebben we een 1e groep nieuwe verlies- en rouwdeskundige coaches opgeleid, een belangrijk moment voor ons.

We hebben ons netwerk uitgebreid en zeer succesvol deelgenomen aan de Beursvloer van De Waaier.

In november ontvingen we de ANBI-status, een enorm heuglijk moment!

Mariëlle van der Laan en Esther Hollenberg zijn in 2017 bezig geweest met het oprichten van de stichting en hebben alle hiervoor benodigde activiteiten uitgevoerd. Aan het einde van het jaar zijn gesprekken geweest met kandidaat bestuursleden.

Back To Top