skip to Main Content

Verlies en rouwverwerking in uw gemeente

Wanneer een kind te maken heeft met verlies van een dierbare, iemand ernstig ziek wordt, of als ouders besluiten uit elkaar te gaan, dan is extra zorg en aandacht nodig voor het kind. En dat is voor ouders vaak geen makkelijke opgave. Want het liefst beschermen zij hun kind tegen pijn en verdriet. Maar hoe weet een ouder dat het kind de steun die hij of zij nodig heeft ook voldoende ontvangt, als ze zelf ook verdrietig zijn of veel andere emoties voelen? Hoe lang moeten ze hun kind hierin eigenlijk begeleiden? Wat is normale rouw en hoe lang duurt dat?

Rouwen is een proces op zich en bestaat uit een aantal fases: besef en omgaan met verlies, accepteren, jezelf aanpassen en focussen op de toekomst. En het doorgaan van al deze fases gaat bij iedereen weer anders, in andere volgorde. Zo rouwt ook elk kind op zijn eigen manier. Het ‘negeren’ van emotionele gevoelens is iets wat mensen al snel doen, vooral kinderen die zich in een bepaalde ontwikkelfase bevinden. Ze vluchten naar situaties die ze afleiden van de pijn. En dat is natuurlijk niet altijd goed.

Extra hulp bij (complexe) rouwprocessen

Wanneer een rouwproces erg lang duurt, moeizaam gaat of zelfs dreigt vast te lopen, dan is extra hulp nodig. Kinderen kunnen (of willen) dit vaak niet zelf aangeven, en het is daarom belangrijk dat de omgeving let op mogelijke signalen. Maar hoe herkent men dit? De leeftijd en ontwikkelingsfase waarin deze zich bevindt spelen hierin zeker een rol. Sommigen rouwen pas enkele weken of maanden na het werkelijke verlies.

Vaak hebben kinderen baat bij een lotgenotengroep waarbinnen ze kunnen praten met leeftijdsgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt , samen activiteiten ondernemen, elkaar steunen en bij wie ze (h)erkenning vinden. We zien in de praktijk dat dit werkt bij kinderen en jongeren die ogenschijnlijk geen last hebben van de situatie of geen duidelijk verdriet tonen, en ook bij kinderen en jongeren die wel laten zien dat ze bijvoorbeeld boos en/of verdrietig zijn, teruggetrokken gedrag vertonen of die concentratieproblemen hebben.

Lotgenotengroepen voor kinderen en jongeren

Stichting Zilveren Maan organiseert in samenwerking met Praktijk Zilveren Maan, lotgenotengroepen voor kinderen en jongeren. De lotgenotengroepen vinden plaats op school (en in principe onder schooltijd). De groepen worden begeleid door twee deskundige coaches zodat er altijd een coach extra aandacht kan geven aan een individueel kind als dat nodig is en de andere coach in dat geval bij de groep kan blijven. Deelname wordt veelal bekostigd door de gemeente en zijn dan kosteloos voor ouders. Neem contact op voor meer informatie. De groepen worden, vaak in het kader van preventief jeugdbeleid, bekostigd door de gemeente en zijn kosteloos voor ouders.
Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op voor meer informatie

Is een kind ook mantelzorger thuis:

Als een gezinslid ernstig en/of chronisch ziek is, of een beperking heeft, helpen kinderen vaak mee thuis. Kinderen en jongeren in deze situaties voelen zich ook vaak heel verantwoordelijk voor hun familieleden, en vragen vaak zelf niet om hulp. Toch kan het zijn dat de zorgtaken hen (af en toe of vaak) teveel worden. Dat kan een negatief effect hebben op hun welzijn, ontwikkeling, schoolresultaten of (psychische) gezondheid.

Veel jonge mantelzorgers blijken in de praktijk niet (gemakkelijk) uit zichzelf te praten over wat ze meemaken. Ook omdat ze de situatie gewend zijn, of gewoon vinden, of omdat ze hun ouders niet willen belasten. Ze groeien nu eenmaal op in deze situatie, en dat dit iets extra’s van hen vraagt, vinden ze heel normaal.

de (h)erkenning en ondersteuning van deze kinderen en jongeren is dus erg belangrijk. Stichting Zilveren Maan organiseert daarom lotgenotengroepen voor jonge mantelzorgers, en ook allerlei andere activiteiten en begeleiding. Als je daar meer over wilt weten, neem dan contact met ons op zodat we je vragen hierover kunnen beantwoorden.

We bieden verschillende programma’s aan, gebaseerd op de Zilveren Maan Methode:

  • Echtscheidingsprogramma voor de allerjongsten (van 4 tot 8 jaar)
  • Echtscheidingsprogramma voor kinderen vanaf 8 jaar en tieners die te maken hebben (gehad) met een echtscheiding
  • Overlijdensprogramma voor kinderen of tieners die een gezinslid hebben verloren
  • Jonge Mantelzorgersprogramma voor kinderen of tieners met een chronisch ziek, ernstig ziek (fysiek en/of psychisch), gehandicapt, verslaafd gezinslid of bij autisme.

Omgaan met verlies op school

Wij verzorgen ook ouderavonden op scholen en themabijeenkomsten voor de kinderen/jongeren in de klas over rouw en verlies. Ook kunnen wij een workshop of training voor het schoolteam van het betreffende kind aanbieden, bijvoorbeeld over het thema “hoe als leerkracht om te gaan met verlies in de klas”.

Lotgenotengroepen in uw gemeente

Steeds meer gemeenten weten ons te vinden en laten ons de lotgenotengroepen draaien binnen het basis- en voortgezet onderwijs. De deelnemers geven het cijfer 9.3: dat betekent dat ze daadwerkelijk steun hebben gehad aan elkaar, en aan onze coaches die de groepen begeleiden. Ze staat er niet alleen voor, al lijkt dat (soms) zo te voelen voor hen. Maar dankzij de lotgenotencontacten kunnen ze weer verder na verlies, in welke vorm dan ook.

Voor meer informatie over onze programma’s en de tarieven, neem contact met ons op. We maken graag een offerte op maat.

Contactgegevens

T: 06 – 524 529 69
E: info@zilverenmaan.org

Als je als ouder, jongere, werkgever of vanuit de gemeente belangstelling hebt voor onze programma’s en wilt weten of we iets voor je kunnen betekenen, kun je een berichtje sturen via ons contactformulier of ons bellen. We geven je graag alle gevraagde informatie!

Volg ons op Social Media

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte omtrent het laatste nieuws.

Contactgegevens

Als je als ouder, jongere, werkgever of vanuit de gemeente belangstelling hebt voor onze programma’s en wilt weten of we iets voor je kunnen betekenen, kun je een berichtje sturen via ons contactformulier of ons bellen. We geven je graag alle gevraagde informatie!

Volg ons op Social Media

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte omtrent het laatste nieuws.

Back To Top