skip to Main Content

Giften en donaties zijn altijd welkom!

Stichting Zilveren Maan heeft als uitgangspunt dat zij een sober uitgavenbeleid voert, zodat een maximaal deel van de te ontvangen inkomsten wordt besteed ten gunste van de doelen van de stichting.

En dat is nodig want per jaar verliezen 12.000 kinderen een ouder, broer of zus. Eén op de vier kinderen groeit op als jonge mantelzorger en zo’n 13% van de kinderen woont met een langdurig, vaak ernstig en/of chronisch ziek gezinslid of een gezinslid met een psychische of verstandelijke beperking. Daarnaast maken meer dan 32.000 kinderen een scheiding van hun ouders mee. Dit aantal is echter nog zonder het aantal kinderen waarvan de ouders uit elkaar gingen zonder dat er een formeel huwelijk of samenlevingscontract was. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum schat in dat dit jaarlijks zo’n 18.000 kinderen betreft. Daarnaast blijkt uit cijfers dat zo’n 60% van de nieuwe samengestelde gezinnen eveneens weer uit elkaar gaan.

Deze cijfers geven weer dat vele kinderen op jonge leeftijd al te maken hebben met een vorm van rouw. De duur van rouw is individueel verschillend en hangt van vele factoren af, zoals de band die het kind had met de overleden ouder, broer of zus, de leeftijd en aard van het verlies, de individuele kwetsbaarheid en de mate van het mogen, kunnen en te durven rouwen. Het is van belang dat kinderen na verlies en verdriet vanuit kwetsbaarheid weer vertrouwen in hun toekomst krijgen. Ook kinderen met een beperking rouwen bij een verlies. Zij kunnen zich veelal in beperkte mate uiten. Wat voor hen extra van belang is, is om de informatie zo concreet mogelijk dan wel abstract te maken. Met daarbij het betrekken van alle zintuigen, zoals het zien, voelen en het gebruiken van symbolen en/of rituelen.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen, met en zonder beperking, in alle vormen van rouw een grote verantwoordelijkheid dragen. Hierdoor hebben zij (nog meer) een verhoogde kans op psychische en fysieke klachten, waaronder:

 • Psychosociale problemen;
 • Ontwikkelingsachterstand;
 • (Emotionele) overbelasting en/of verdoving;
 • Chronische stress en vermoeidheid;
 • Concentratieproblemen;
 • Verzuim van school;
 • Minder goede prestaties op school;
 • Last van schaamte;
 • Last van schuldgevoel;
 • Depressieve klachten, somber, eenzaam, (gedachten aan) zelfdoding;
 • Opvallend gedrag vertonen, zoals: stil en opvallend lief, zoekend naar aandacht, boosheid, agressie(f), onrustig.
 • Geen tijd of zin voor hobby’s en/of een bijbaan.

Het is van belang dat een kind wordt geholpen bij het rouwproces. De manier waarop het rouwproces verloopt is namelijk bepalend voor de rest van zijn leven, van zijn ontwikkeling. Wordt er geen aandacht besteed aan het rouwproces, dan kunnen de gevolgen op latere leeftijd, als een boomerang, extra hard terugkomen. Daarbij dient een kind vooral ook kind te kunnen zijn, met al zijn emoties, van verdriet tot plezier en alles wat daar tussenin zit. Kinderen helpen bij het verwerken van rouw, is zorgen voor een kind, is zorgen voor de toekomst.

 

 Enkele cijfers op een rij

 • 12.000 kinderen verliezen per jaar een ouder, broer of zus;
 • van het aantal kinderen tot en met 15 jaar, hebben 203.910 kinderen een beperking of chronische aandoening. Dit is ongeveer 10% van het totaal aan kinderen. Rekenen we dit door naar het aantal kinderen die per jaar een ouder, broer of zus verliezen, dan betekent dit dat 1.200 kinderen met een beperking/chronische aandoening jaarlijks te maken krijgt met het verlies van een ouder, broer of zus.
 • 25% van de kinderen en jongeren tot 25 jaar heeft een ouder met een (chronische) ziekte, beperking, verslaving of stoornis, waarbij naar schatting 1 op de 10 kinderen jonge mantelzorger is;
 • 32.000 kinderen maken een scheiding mee van stellen die getrouwd waren;
 • Nog eens 18.000 kinderen maken eveneens een scheiding mee, waarvan de ouders niet getrouwd waren;
 • 60% van de nieuw samengestelde gezinnen, gaan weer uit elkaar, waarbij deze kinderen een tweede scheiding meemaken.

 

Deze indrukwekkende getallen maken duidelijk dat vele kinderen te maken krijgen met verlies, verdriet en rouw. Rouwen of een ander verlies lijden is overweldigend en gaat vaak samen met gevoelens die soms tegenstrijdig kunnen zijn. Net als voor volwassenen, is het ook voor kinderen van belang rouw in hun leven te verweven, zodat ze weer verder kunnen en weer vertrouwen in de toekomst mogen krijgen. Nu helpen bij rouw, in de meest brede zin van het woord, betekent zorgen voor de toekomst van het kind.

 

Waarom zou u doneren als particulier of ondernemer? We willen dat kinderen en jongeren die niet aan onze commerciële programma’s kunnen deelnemen omdat hun ouder(s) niet/onvoldoende financieel draagkrachtig zijn, ook mee kunnen doen aan de (vakantie)programma’s die wij organiseren. Hierboven heeft u gelezen om hoeveel kinderen en jongeren het gaat en hoe hard ze een steuntje in de vorm van een lotgenotengroep nodig hebben! Door uw donatie of bijdrage is het mogelijk dat een kind of jongere meedoet aan een lotgenotengroep voor kinderen die een gezinslid hebben verloren, jonge mantelzorger zijn of te maken hebben met een (v)echtscheiding.

De ervaring, vanuit de pilot, leert dat de deelnemers het prettig vinden om met leeftijdsgenoten in dezelfde situatie over hun gezinssituatie te praten. Ze herkennen gevoelens en dingen waar ze tegenaan lopen of die ze moeilijk vinden bij elkaar: dat geeft steun en erkenning. Veel kinderen, jongeren, vertellen dat ze zich daardoor gehoord, minder ‘anders’ en minder eenzaam voelen. Vaak horen we dat ze het niet gemakkelijk vinden om thuis over hun gevoelens en de situatie te praten, maar door een lotgenotengroep valt deze drempel weg. De deelnemers ervaren steun en uitwisseling, zowel praktisch als emotioneel, waardoor ze de thuissituatie beter en prettiger aan kunnen. Ze hebben van elkaars ervaringen geleerd en uiten daardoor gemakkelijker hun emoties en gedachten. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en zelfregie. Waardoor ze een positiever beeld op de toekomst hebben. Dit gunt u toch elk kind/jongere, ook als de ouders/verzorgers door (kwetsbare) omstandigheden de kosten hiervoor niet zelf kunnen dragen!

Tevens willen we dat er binnen onze samenleving meer gesproken gaat worden over verlies, rouw en verdriet. Dat het taboe wat hierop rust  doorbroken wordt. Wij hopen er door ons aanbod laagdrempelig aan te bieden, waardoor het voor kinderen, jongeren maar ook volwassenen toegankelijk(er) is de stap naar rouw- en verliesverwerking te maken, een bijdrage aan te leveren. Want in onze maatschappij lijkt het of verdriet en rouw er niet bij horen dus we willen, durven of kunnen er niet samen over praten. We willen dat het zo snel mogelijk stopt en verdwijnt, maar zo werkt het helaas niet. Verlies en verdriet draag je altijd met je mee, en het wordt lichter als je het deelt. En herkent bij jezelf en de ander. Door onze naamsbekendheid te vergroten en onder meer het maken van hulpmiddelen over verdriet en verlies, als een prentenboek, een werkboek, kaarten en spelvormen hopen we dat we kinderen, jongeren en volwassenen kunnen ondersteunen en het taboe in ons land helpen verdwijnen. Voor het maken van deze hulpmiddelen hebben we ook donaties nodig, dus een bijdrage is van harte welkom!

Wilt u ons als ouder of ondernemer  ondersteunen? Wij komen graag met u in contact! U kunt ons ook mailen op info@zilverenmaan.org

U kunt een bijdrage overmaken op ons rekeningnummer NL68RABO 0330 8950 28 t.n.v. Stichting Zilveren Maan of doneren via onderstaande knop.

 

Heel veel dank hiervoor!

De Stichting Zilveren Maan beschikt over de ANBI-status.

Contactgegevens

T: 06 – 524 529 69
E: info@zilverenmaan.org

Als je als ouder, jongere, werkgever of vanuit de gemeente belangstelling hebt voor onze programma’s en wilt weten of we iets voor je kunnen betekenen, kun je een berichtje sturen via ons contactformulier of ons bellen. We geven je graag alle gevraagde informatie!

Volg ons op Social Media

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte omtrent het laatste nieuws.

Contactgegevens

Als je als ouder, jongere, werkgever of vanuit de gemeente belangstelling hebt voor onze programma’s en wilt weten of we iets voor je kunnen betekenen, kun je een berichtje sturen via ons contactformulier of ons bellen. We geven je graag alle gevraagde informatie!

Volg ons op Social Media

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte omtrent het laatste nieuws.

Back To Top