skip to Main Content

Giften en donaties zijn altijd welkom!

Waarom zou u doneren als particulier of ondernemer? We willen dat kinderen en jongeren die niet aan onze commerciële programma’s kunnen deelnemen omdat hun ouder(s) niet/onvoldoende financieel draagkrachtig zijn, ook mee kunnen doen aan de (vakantie)programma’s die wij organiseren.  Wilt u ons als ouder of ondernemer hierbij ondersteunen? Wij komen graag met u in contact! U kunt ons ook mailen op info@zilverenmaan.org

Of u kunt een bijdrage overmaken op ons rekeningnummer NL68RABO 0330 8950 28 t.n.v. Stichting Zilveren Maan. Heel veel dank hiervoor!

De Stichting Zilveren Maan beschikt over de ANBI-status.

Back To Top