skip to Main Content

Verlies en rouwverwerking bij kinderen

Wanneer jouw kind te maken heeft met verlies van een dierbare, iemand ernstig ziek wordt, of als ouders besluiten uit elkaar te gaan, dan is er extra zorg en aandacht nodig voor het kind. En dat is voor ouders vaak geen makkelijke opgave. Want het liefst bescherm je jouw kind tegen pijn en verdriet. Maar hoe weet je dat jouw kind de steun die hij of zij nodig heeft ook voldoende ontvangt, als je zelf ook verdrietig bent of veel andere emoties voelt? Hoe lang moet je jouw kind hierin eigenlijk begeleiden? Wat is normale rouw en hoe lang duurt dat?

Rouwen is een proces op zich, dat bestaat uit een aantal fases: besef en omgaan met verlies, accepteren, jezelf aanpassen en focussen op de toekomst. Het doorleven van al deze fases gaat bij iedereen weer anders en in een andere volgorde. Zo rouwt ook elk kind op zijn eigen manier. Het ‘negeren’ van emotionele gevoelens is iets wat mensen al snel doen, vooral kinderen die zich in een bepaalde ontwikkelfase bevinden. Kinderen willen daarin ouders vooral niet tot last zijn. Maar als de situatie thuis of bij de ouder(s) rustig wordt, komt het rouwproces bij kinderen vaak op gang. Dan kunnen ze vluchten naar situaties die ze afleiden van de pijn. En dat is natuurlijk niet altijd goed. Wanneer een rouwproces erg lang duurt, moeizaam gaat of zelfs dreigt vast te lopen, dan is extra hulp nodig. Kinderen kunnen (of willen) dit vaak niet zelf aangeven, en het is daarom belangrijk dat je als ouder let op mogelijke signalen. Maar hoe herken je dit? De leeftijd en ontwikkelingsfase waarin deze zich bevindt spelen hierin zeker een rol. Sommigen rouwen pas enkele weken of maanden na het werkelijke verlies.

Het rouwproces van een kind; dit zijn de signalen waar je op kunt letten:

  • het uiten van woede, verdriet, schuldgevoelens of angst
  • concentratieproblemen, schoolproblemen, slaapproblemen, bedplassen, stemmingswisselingen en depressieve klachten
  • gedragsproblemen zoals angst, driftbuien en ongehoorzaamheid
  • diverse lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak
  • of wanneer een kind zich helemaal niet uit, kan dit ook een belangrijk signaal zijn.

Vaak hebben kinderen baat bij een lotgenotengroep waarbinnen ze kunnen praten met leeftijdsgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt , samen activiteiten ondernemen, elkaar steunen en bij wie ze (h)erkenning vinden. We zien in de praktijk dat dit werkt bij kinderen en jongeren die ogenschijnlijk geen last hebben van de situatie of geen duidelijk vedriet tonen, en ook bij kinderen en jongeren die wel laten zien dat ze bijvoorbeeld boos en/of verdrietig zijn, teruggetrokken gedrag vertonen of die concentratieproblemen hebben.

Lotgenotengroepen voor kinderen en jongeren

Stichting Zilveren Maan organiseert in samenwerking met Praktijk Zilveren Maan, lotgenotengroepen voor kinderen en jongeren. De lotgenotengroepen vinden plaats op school (en in principe onder schooltijd). De groepen worden begeleid door twee deskundige coaches zodat er altijd een coach extra aandacht kan geven aan een individueel kind als dat nodig is en de andere coach in dat geval bij de groep kan blijven. Deelname wordt veelal bekostigd door de gemeente en zijn dan kosteloos voor ouders. Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op voor meer informatie

We bieden verschillende programma’s aan, gebaseerd op de Zilveren Maan Methode:

  • Echtscheidingsprogramma voor de allerjongsten (van 4 tot 8 jaar)
  • Echtscheidingsprogramma voor kinderen vanaf 8 jaar en tieners die te maken hebben (gehad) met een echtscheiding
  • Overlijdensprogramma voor kinderen of tieners die een gezinslid hebben verloren
  • Jonge Mantelzorgersprogramma voor kinderen of tieners met een chronisch ziek, ernstig ziek (fysiek en/of psychisch), gehandicapt, verslaafd gezinslid of bij autisme.

Training voor de school van je kind

Wij verzorgen ook ouderavonden op scholen en themabijeenkomsten voor de kinderen/jongeren in de klas over rouw en verlies. Ook kunnen wij een workshop of training voor het schoolteam van je kind aanbieden, bijvoorbeeld over het thema “hoe als leerkracht om te gaan met verlies in de klas”.

Meer informatie

Mocht je meer informatie wensen over onze programma’s en activiteiten of willen weten of we ook in jouw gemeente actief zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Back To Top