Actueel

Persbericht Start Stichting Zilveren Maan

Rouwen na een scheiding of een overlijden is overweldigend en gaat vaak samen met gevoelens die soms heel tegenstrijdig kunnen zijn. Niet alleen voor volwassenen maar ook voor kinderen is rouwen confronterend en een periode van vooral heel hard werken aan jezelf. Want een ingrijpend verlies verduren gaat vaak niet vanzelf. Uit onderzoek blijkt dat het kinderen hierbij enorm kan helpen om met lotgenoten te praten, ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen.

Mariëlle van der Laan is directeur/eigenaar van Praktijk Zilveren Maan en biedt al een aantal jaren op basisscholen en voorgezet onderwijs in Castricum en Uitgeest (en sinds kort ook in Bergen en Heiloo) verschillende lotgenotengroepen aan voor kinderen na echtscheiding, overlijden en jonge mantelzorgers. Zij besloot dit mooie werk uit te willen breiden en zocht daarom contact met Esther Hollenberg. Samen hebben zij nu een stichting opgericht: Stichting Zilveren Maan. Deze stichting gaat in nauwe samenwerking met de Praktijk van Marielle de programma’s voor kinderen, gebaseerd op de Zilveren Maan-methode, ook naar andere gemeenten uitbreiden. Daarnaast gaan zij vanuit de Zilveren Maan Academie trainingen en workshops voor bedrijven, gemeenten, particulieren en organisaties op het gebied van rouw en verlies.

Mariëlle  is gespecialiseerd in rouwverwerking bij kinderen en volwassenen en heeft vele opleidingen en cursussen in dit vakgebied gevolgd. Mariëlle: “ Ik wil dat nog meer kinderen en jongeren kunnen profiteren van wat lotgenotengroepen kunnen betekenen. Het is van belang dat kinderen en jongeren willen  werken aan hun eigen verdriet. Aan hun eigen stukje rouw. Of dat nu is omdat er een dierbare is overleden, hun ouders gaan scheiden of ze een ernstig/chronisch ziek familielid hebben. Want wanneer een rouwproces op jonge leeftijd niet op een gezonde manier wordt doorlopen, kan dat op latere leeftijd tot allerlei klachten leiden. Als je rouwt op een gezonde manier, kun je het verlies op een gegeven moment betekenis geven in je leven. De kracht van onze lotgenotengroepen ligt in het ontmoeten van leeftijdsgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt of mee maken. Het samen kunnen delen, elkaar ondersteunen en elkaar helpen met oplossingen en tips doet kinderen en jongeren zichtbaar goed. Bij de evaluaties komen we uit op een gemiddeld cijfer van 9,3 en daar zijn we enorm blij mee. Door de stichting hopen we nu nog meer kinderen, jongeren en ouders te bereiken. En ook gemeenten, bedrijven en professionals als leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Want het is van wezenlijk belang dat er aandacht is voor rouw en verlies, in elke vorm. Daar kunnen we heel veel (blijvend) leed mee voorkomen!”

Esther Hollenberg is als (parttime) directeur verbonden aan Stichting Zilveren Maan. Daarnaast is zij eigenaar van haar eigen bedrijf De Kracht van Samen en parttime werkzaam als aanjager startups en ambassadeur voor Altra Onderwijs & Jeugdhulp en De Opvoedpoli. Esther: “Ik ben al tijdens mijn studie orthopedagogiek bezig geweest met wat rouw doet met, voor én bij kinderen en jongeren. Ze hebben recht op goede en passende ondersteuning en begeleiding vind ik als ze in aanraking komen met het overlijden van een dierbare of als hun ouders gaan scheiden. Ook jonge mantelzorgers hebben dit nodig. Daarom onderschrijf ik de Zilveren Maan methode en –programma’s ook volledig!”

De stichting wordt bestuurd door een vrijwilligersbestuur, bestaande uit  Sylvie van Brandwijk, Patrick de Jager, Dieneke van der Meij, Marleen Montezinos Mul en Esther Smal. Allen ervaren professionals met een groot hart voor de kinderen en jongeren die de Zilveren Maan programma’s volgen. Het bestuur houdt volgens moderne governance principes toezicht op het beleid en de algemene zaken van de stichting.

Deel dit bericht

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op via het contactformulier of mail naar info@zilverenmaan.org. Wil je liever bellen? Dat kan ook: 06-52452969.