skip to Main Content

Publieksjaarverslag 2018 Stichting Zilveren Maan

 

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten in 2018:

Het bestuur is vanaf januari 2018 voltallig en bestaat uit vijf bestuursleden. De eerste bestuursvergadering heeft plaatsgevonden in januari 2018.

Op 14 mei 2018 zijn de statuten formeel vastgesteld door de notaris en is de stichting aangemeld bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur is een formele samenwerking aangegaan met Praktijk Zilveren Maan voor de uitvoering van de Zilveren Maan programma’s op basis van de Zilveren Maan methode in opdracht van de Stichting Zilveren Maan.

In de 1e helft van 2018 hebben we 9 groepen gedraaid met de diverse programma’s: 5 groepen in Bergen (waarvan 3 in het basisonderwijs en 2 in het voortgezet onderwijs), 2 groepen in Uitgeest (beiden in het basisonderwijs) en 2 groepen in Castricum (waarvan 1 in het basisonderwijs en 1 in het voortgezet onderwijs). Voor de 2e helft van 2018 zijn er 10 groepen uitgevoerd voor de gemeenten Bergen, Heiloo, Castricum en Uitgeest.

Ook hebben we een 1e groep nieuwe verlies- en rouwdeskundige coaches opgeleid, een belangrijk moment voor ons.

We hebben ons netwerk uitgebreid en zeer succesvol deelgenomen aan de Beursvloer van De Waaier.

In november ontvingen we de ANBI-status, een enorm heuglijk moment!

Samenstelling bestuur en directie:

Het bestuur bestaat uit:

  • Esther Smal, voorzitter (Advocaat, Mediator en eigenaar bij Smal & Otte Advocatuur en Mediation)
  • Patrick de Jager, penningmeester (Risk Manager Stress Testing bij de Rabobank)
  • Sylvie van Brandwijk, secretaris (Sr. HR Business Partner bij Incluzio)
  • Dieneke van der Meij, algemeen bestuurslid (Kwaliteitsmanager bij De Opvoedpoli)
  • Marleen Montezinos Mul, algemeen bestuurslid (Eigenaar Solid Graphics)

De directeur van de stichting is Esther Hollenberg.

Beloningsbeleid:

Uitgangspunt is dat de Stichting een sober uitgavenbeleid voert zodat een maximaal deel van de te ontvangen inkomsten wordt besteed ten gunste van de doelen van de Stichting. Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden noch vacatiegeld. Enkel door bestuursleden noodzakelijk gemaakte kosten, waaronder reiskosten, worden op verzoek vergoed. De directeur van de Stichting is het enige personeelslid: haar salaris is gebaseerd op salarisschalen die gelden voor humanitaire instellingen.

Contactgegevens

T: 06 – 524 529 69
E: info@zilverenmaan.org

Als je als ouder, jongere, werkgever of vanuit de gemeente belangstelling hebt voor onze programma’s en wilt weten of we iets voor je kunnen betekenen, kun je een berichtje sturen via ons contactformulier of ons bellen. We geven je graag alle gevraagde informatie!

Volg ons op Social Media

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte omtrent het laatste nieuws.

Contactgegevens

Als je als ouder, jongere, werkgever of vanuit de gemeente belangstelling hebt voor onze programma’s en wilt weten of we iets voor je kunnen betekenen, kun je een berichtje sturen via ons contactformulier of ons bellen. We geven je graag alle gevraagde informatie!

Volg ons op Social Media

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte omtrent het laatste nieuws.

Back To Top